Cello – ett mångsidigt instrument

Cello – ett mångsidigt instrument

Förutom pianot är det absolut mest välkända instrumentet antagligen violinen. Dess briljanta klang förekommer i en mängd olika sorters musik. Ett mycket närbesläktat instrument är cellon, eller violoncellen som den formellt kallas. Cellon är känd och omtyckt för sin varma klang, stora omfång och mångsidighet.

Hur cello spelas

Cellon är i grund och botten en större fiol, som stöttas mot golvet av en så kallad stackel. Den spelas utan undantag sittandes. Man använder en stråke, som till skillnad från violinens är kortare och grövre. Genom att trycka ner de fyra strängarna skapar man olika tonhöjder, som uttrycks genom att man drar stråkens tagel över strängen. Likheten med violinen till trots är spelteknikerna inte särskilt lika.

Även om den grundläggande idén är mycket simpel, är cello ett av de absolut svåraste instrumenten att spela. Fingrarnas och armarnas rörelser måste upprepas och övas intill perfektion. Så kallade tumlägen, som används när en cellist flyttar handen långt ner på greppbrädan, upptar en stor del av övningen eftersom handen är mycket känslig och instabil i denna position. Cello är ett fysiskt krävande och ansträngande instrument som kräver stor styrka i händer och armar.

Cello-musik

Den som vill plugga in sina bluetooth hörlurar och lyssna på cello-musik har ett stort utbud att välja av. Redan Bach skrev i 1700-talets början sex stycken cellosviter. Det är timmar av avancerat uppbyggd musik som har stort inflytande över en cellist än idag. Därefter har det skrivits mängder av solo-stycken för cello, allt från mäktiga konserter med full orkester, till intima sonater med piano. Cellon är mångsidig på så sätt att den kan spela mörka bas-toner, ljusa melodier och ackord. Den kan vara mycket varm, innerlig och mjuk, men också snabb och briljant.